Bảng giá in Bao thư :

Bao thư nhỏ Số lượng Giá in
Kích thước : 220 x 120mm

 

Giấy Fort 100gsm

 

n màu 1 mặt

 

100 cái 330,000 VNĐ
200 cái 590,000 VNĐ
300 cái 680,000 VNĐ
400 cái 920,000 VNĐ
500 cái 1,050,000 VNĐ
1,000 cái 1,350,000 VNĐ

 

Bao thư lớn Số lượng Giá in
Kích thước : 250 x 347mm

 

Giấy Fort 120gsm

 

In màu 1 mặt

 

100 cái 460,000 VNĐ
200 cái 750,000 VNĐ
300 cái 970,000 VNĐ
400 cái 1,350,000 VNĐ
500 cái 1,550,000 VNĐ
1,000 cái 2,500,000 VNĐ

 

Lưu ý:  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT