Bảng giá in áp dụng từ ngày 1/6/2021 :

POSTER A5 ( 20cm x 15cm ) Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 15cm x 20cm

Giấy Coucher 300gsm

In 1 mặt

Cán màng 1 mặt

10 tấm 3.000 VNĐ
30 tấm 3.000 VNĐ
50 tấm 3.000 VNĐ

 

POSTER A4 ( 20cm x 30cm ) Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 20cm x 30cm

Giấy Coucher 300gsm

In 1 mặt

Cán màng 1 mặt

10 tấm 5.000 VNĐ
30 tấm 4.500 VNĐ
50 tấm 4.500 VNĐ

 

POSTER A3 ( 40cm x 30cm ) Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 40cm x 30cm

Giấy Coucher 300gsm

In 1 mặt

Cán màng 1 mặt

10 tấm 9.000 VNĐ
30 tấm 8.500 VNĐ
50 tấm 8.500 VNĐ

 

POSTER A2 ( 40cm x 60cm ) Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 40cm x 60cm

Chất liệu PP

In 1 mặt

Cán màng 1 mặt

10 tấm 20.000 VNĐ
30 tấm 18.000 VNĐ
50 tấm 16.000 VNĐ

 

POSTER A1 ( 80cm x 60cm ) Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 80cm x 60cm

Chất liệu PP

In 1 mặt

Cán màng 1 mặt

10 tấm 35.000 VNĐ
30 tấm 35.000 VNĐ
50 tấm 35.000 VNĐ

 

POSTER A0 ( 80cm x 120cm ) Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 80cm x 120cm

Chất liệu PP

In 1 mặt

Cán màng 1 mặt

10 tấm 65.000 VNĐ
30 tấm 65.000 VNĐ
50 tấm 65.000 VNĐ

 


Qui cách chung :

 

- Giấy Coucher 300gsm

- Kích thước : 53 x 88cm

- In Offset 4 màu

- Thời gian giao hàng : 3 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm 10% VAT