Bảng giá in áp dụng từ ngày 1/6/2021 :

Qui cách Số lượng (tấm) Giá in (VNĐ) Thành Tiền (VNĐ)

Kích thước: 20x30cm

In PP

Cán màng mờ

Cắt thẳng

Lổ 4 góc

1 12.000 12.000
2 12.000 24.000
3 12.000 36.000
4 12.000 48.000
5 12.000 60.000
6 11.000 66.000
7 10.000 70.000
8 10.000 80.000
9 10.000 90.000
10 10.000 100.000

 

Qui cách Số lượng (tấm) Giá in (VNĐ) Thành Tiền (VNĐ)

Kích thước: 30x40cm

In PP

Cán màng mờ

Cắt thẳng

Lổ 4 góc

1 15.000 15.000
2 15.000 30.000
3 15.000 45.000
4 15.000 60.000
5 15.000 75.000
6 15.000 90.000
7 15.000 105.000
8 15.000 120.000
9 15.000 135.000
10 15.000 150.000

 

Qui cách Số lượng (tấm) Giá in (VNĐ) Thành Tiền (VNĐ)

Kích thước: 60x150cm

In PP

Cán màng mờ

Cắt thẳng

Lổ khoen 4 góc

1 70.000 70.000
2 70.000 140.000
3 70.000 210.000
4 70.000 280.000
5 70.000 350.000
6 68.000 408.000
7 68.000 476.000
8 68.000 544.000
9 68.000 612.000
10 68.000 680.000

 

Qui cách Số lượng (tấm) Giá in (VNĐ) Thành Tiền (VNĐ)

Kích thước: 60x160cm

In PP

Cán màng mờ

Cắt thẳng

Lổ khoen 4 góc

1 85.000 85.000
2 85.000 170.000
3 85.000 255.000
4 85.000 340.000
5 85.000 425.000
6 80.000 480.000
7 80.000 560.000
8 80.000 640.000
9 80.000 720.000
10 80.000 800.000

 

Qui cách Số lượng (tấm) Giá in (VNĐ) Thành Tiền (VNĐ)

Kích thước: 80x180cm

In PP

Cán màng mờ

Cắt thẳng

Lổ khoen 4 góc

1 95.000 95.000
2 95.000 190.000
3 95.000 285.000
4 95.000 380.000
5 95.000 475.000
6 90.000 540.000
7 90.000 630.000
8 90.000 720.000
9 90.000 810.000
10 90.000 900.000


Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm 10% VAT