Bảng giá in áp dụng từ ngày 1/6/2021 :

Kích Thước (m) Đơn giá (1 tấm)
1 x 1.5m 55.000 VNĐ
1 x 2m 70.000 VNĐ
2 x 2m 105.000 VNĐ
3 x 1.5m 140.000 VNĐ
3 x 2m 155.000 VNĐ


Qui cách chung :

- In KTS

- Chất liệu Bạt

- In 1 mặt

- Đóng khoen 4 góc

- Đơn giá : 1 tấm

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm 10% VAT