Bảng giá in áp dụng từ ngày 1/6/2021 :

BANNER ( 10cm x 30cm ) - 1 MẶT Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 10cm x 30cm

Giấy Coucher 300gsm

In 1 mặt

Cán màng 1 mặt

10 tấm 4.500 VNĐ
30 tấm 3.500 VNĐ
50 tấm 3.200 VNĐ
100 tấm 2.500 VNĐ
200 tấm 2.400 VNĐ

 

BANNER ( 10cm x 30cm ) - 2 MẶT Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 10cm x 30cm

Giấy Coucher 300gsm

In 2 mặt

Cán màng 2 mặt

10 tấm 6.500 VNĐ
30 tấm 6.000 VNĐ
50 tấm 5.000 VNĐ
100 tấm 4.500 VNĐ
200 tấm 4.000 VNĐ

 

BANNER ( 15cm x 40cm ) - 2 MẶT Số lượng Giá in (1 tấm)

Kích thước: 10cm x 30cm

Giấy Coucher 300gsm

In 2 mặt

Cán màng 2 mặt

10 tấm 9.000 VNĐ
30 tấm 8.500 VNĐ
50 tấm 8.200 VNĐ
100 tấm 7.000 VNĐ
200 tấm 6.000 VNĐ


Qui cách chung :

- Giấy Coucher 300gsm

- Kích thước : 53 x 88cm

- In Offset 4 màu

- Thời gian giao hàng : 3 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm 10% VAT