Bảng giá in tờ rơi / Flyer :

Tờ rơi / Flyer (A5) Số lượng Giá in
Kích thước : 210 x 148mm

 

Giấy Coucher 150gsm

 

In Offset 4 màu 2 mặt

 

2,000 tờ 1,100,000 VNĐ
4,000 tờ 2,300,000 VNĐ
8,000 tờ 2,600,000 VNĐ
10,000 tờ 3,100,000 VNĐ
20,000 tờ 4,500,000 VNĐ

 

Tờ rơi / Flyer (A4) Số lượng Giá in
Kích thước : 210 x 297mm

 

Giấy Coucher 150gsm

 

In Offset 4 màu 2 mặt

 

1,000 tờ 960,000 VNĐ
2,000 tờ 1,500,000 VNĐ
4,000 tờ 2,300,000 VNĐ
5,000 tờ 3,100,000 VNĐ
10,000 tờ 5,900,000 VNĐ

 

Tờ rơi / Flyer (A3) Số lượng Giá in
Kích thước : 420 x 297mm

 

Giấy Coucher 150gsm

 

In Offset 4 màu 2 mặt

 

1,000 tờ 1,500,000 VNĐ
2,000 tờ 2,400,000 VNĐ
5,000 tờ 4,300,000 VNĐ

 

Lưu ý:  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT